Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромкомпрессор"

Корпоративный центр
Адрес: 620049, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе 96
тел.: (343) 345-47-45
ukm-vostok@mail.ru


ДОСТАВКА В АЗЕРБАЙДЖАН

Вы можете позвонить нам на единый номер + 7 (343) 206-47-45 или отправить e-mail и наши специалисты проконсультируют Вас  о стоимости и сроках доставки нашей продукции прямо до Вашего предприятия.

Наша компания имеет в наличии на складе и поставляет в Азербайджан   компрессоры и запчасти к компрессорам таких марок как  ВВ-0,8/8-720, ВВ 08, ВВ 07/8, ЭК-7, ЭК-4 ЭК-7В, ВГ-0,58/8-540, ВВ 0,7/8-720, С415 С416М, К6, К31, К3, К5, К2, К22, К20, К30, К-24М, К25М, С-412, КМ1, К29, К1, КВ7, К11, К12, К23, ПК-1,75, ПК-3,5, ПК-5,25, ПКСД-5,25М, ПКСД-3,5, ПКСД-1,75, ПКС-5,25, ПКС3,5, 4ВУ1-5/9, КСЭ-5М, КТ-6,КТ-7, ВШВ-2,3/230, ВШВ-2,3/230М, ВШВ-3/100, АВШ-6/8,АВШ6/10, АВШ 3,7/200, ВШ-2,3/400,ПКС-7/100, УКС-400В-131, УКС-400В, компрессор U, 402ВП-4/220,  Клапан ПИК,  Прямоточный индивидуальный клапан,  компрессор  ВВ 08 8 , компрессор ВВ  08, компрессор ВГ, компрессор ВВ 08 8-720,  компрессор ЭК 4, компрессор ВВ 0 8 8, компрессор ВВ, компрессор ЭК 7,  компрессор ЭК и многие другие.

В Азербайджане , компрессоры и запчасти к компрессору поставляются в следующие города и населенные пункты:

Баку, Гянджа, Евлах,Ленкорань, Мингечаур,  Нафталан, Нахичевань, Ханкенди,Сумгаит,Шеки, Ширван, Шуша  и другие                                                              

По всем вопросам, связанными с компрессорами, запасными частями, вопросами оплаты и доставки, объема и веса груза Вы можете обратиться к нашим специалистам по тел.:

+ 7(343) 206-47-45   +7 (343) 269-76-11  или отправить e-mail 

Работая с нами, Вы получаете нужную Вам продукцию быстро, дешево и качественно.

ООО "Уралпромкомпрессор" имеет 10-летний опыт внешнеэкономической деятельности, взаимодействия с таможенными органами. Оформляя промышленные товары для собственных нужд, наши специалисты выработали эффективный алгоритм подготовки всех документов, осуществления таможенного оформления, логистки.

Если Вы желаете отправить Вашу продукцию зарубеж или приобрести оборудование за границей, то мы окажем Вам содействие, включающее в себя весь комплекс услуг по отправке, таможенному оформлению груза. В отличии от многих таможенных брокеров, мы не только осуществляем необходимые взаимодействия с таможенными органaми, но и подготавливаем весь пакет документов для беспрепятственного прохождения всех этапов процедуры оформления.

В комплекс наших услуг входят такие услуги как:

1. Подготовка внешнеторгового контракта с учетом требований таможни и валютного контроля, оформление инвойсов, счет-фактур и прочих необходимых коммерческих документов

2. Получение разрешительных документов, заключений экспертиз (например, заключение экспертизы о двойном назначении товара)

3.  Получение сертификата о происхождении товара формы СТ-1, формы А


AZƏRBAYCANDA DELIVERY

Siz bir otağa bizə zəng edə bilərsiniz: + 7 (343) 206-47-45 və ya "отправить e-mail" göndərin və bizim mütəxəssislər sizin şirkətin birbaşa bizim məhsulları çatdırılması dəyəri və vaxtı haqqında sizə yardım edəcək.

Bizim şirkət fond və Azərbaycanda təchizat və Azərbaycan şəhər kompressorlar BB-0.8 / 8-720, BB 08, BB 8.7, EC-7 və EC-4 EK-7B kimi kompressorlar markaları üçün ehtiyyat hissələri var , HS-0,58 / 8-540, 0.7 BB / 8-720, S415 S416M, K6, K31, K3, K5, K2, K22, K20, K30, K-24m, K25M, C-412, km1 , K29, K1, KV7, K11, K12, K23, PC-1.75, PC 3.5, PC 5.25, PKSD-5,25m, PKSD-3.5, PKSD-1.75, pkc -5,25, PKS3,5, 4VU1-5 / 9, CSE-5M, CT 6, CT-7, VSV-2,3 / 230, VSV-2.3 / 230m, VSV-3/100 AVSH -6/8, AVSH6 / 10, AVSH 3.7 / 200, VS-2.3 / 400, PCB-7/100 UMS-400-131, UKS-400V kompressor U, 402VP-4/220 Valve PIC Line fərdi valve kompressor BB Avqust 8, kompressor BB 08, kompressor HS BB 08 8-720 kompressor, EC kompressor 4 kompressor BB 0 8 8, partlayıcı kompressor, kompressor 7 EC, EC kompressor və bir çox başqaları.

Azərbaycanda, kompressorlar və kompressor hissələri aşağıdakılardan mövcuddur

Bakı, Gəncə, Yevlax, Lənkəran, Mingecaur naftalin, Naxçıvan, Xankəndi Sumqayıt, Şəki, Şirvan, Şuşa digər

Kompressorlar, ehtiyat hissələri, yük ödənilməsi və çatdırılması, həcmi və çəkisi məsələləri ilə bağlı bütün suallar, telefon bizim mütəxəssislərlə müraciət edə bilərsiniz.

+ 7 (343) 206-47-45 +7 (343) 269-76-11 və ya "отправить e-mail" göndərin

Bizimlə çalışır, siz ucuz səmərəli, tez istədiyiniz məhsulları almaq.

LLC "Uralpromkompressor" gömrük orqanları ilə, xarici ticarət fəaliyyəti ilə təcrübə, qarşılıqlı 10 il var. Öz ehtiyacları üçün istehsal mal edilməsi, bizim ekspertlər bütün sənədlər, gömrük rəsmiləşdirilməsi, logistki hazırlanması üçün səmərəli alqoritm inkişaf etmişdir.

Xaricdə məhsulları göndərə və ya xaricdə avadanlıq almaq istəyirsinizsə, biz daşınması, yüklərin gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün tam xidmətlər sıra, o cümlədən, sizə yardım edəcək. Çox gömrükdə brokerlərin fərqli olaraq, biz yalnız gömrük organami lazımi qarşılıqlı təmin, həm də formal prosesin bütün mərhələlərində hamar tamamlanması üçün bütün sənədləri hazırlamaq.

Bizim xidmətlər çeşidi kimi xidmətlər daxildir:

1: Tələb gömrük valyuta nəzarəti, faktura, hesab-fakturalar və digər kommersiya sənədlərinin qeydiyyatı tələblərinə xarici ticarət müqaviləsinin hazırlanması

2. Icazələrin, ekspert rəyi (məsələn, ikili təyinatlı malların ekspert rəyi)

3. Mənşəyi Form CT-1, Forma A sertifikatı əldə